Wonen langs het spoor en gezondheid

wonen langs het spoor gezondheid

Natuurlijk is het leuk dat je vader een vaste baan heeft. Zeker bij een groter gezin is een vast inkomen een zegen. Werken bij het spoor was en is nog steeds een vaste baan, de Nederlandse Spoorwegen is een van de weinige bedrijven in Nederland waar familieleden nog een (kleine) voorkeur hebben als het gaat om werving en selectie.

Een nadeel is natuurlijk dat je een groot deel van je jonge leven doorbrengt, dicht bij of aan het spoor. Ons gezin is dus voor een deel grootgebracht boven een station.

wonen langs het spoor gezondheid

Heeft wonen langs het spoor gevolgen voor de gezondheid?

Het eerste waar je aan zou denken is de overlast van het geluid en de bewegingen van de treinen. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld een snelweg, die voortdurend geluid produceert, heeft het spoor een strikte dienstregeling. In ons geval stopten er ieder half uur twee personentreinen tegelijk, en die reden ook, min of meer tegelijkertijd, weer weg.

Het geronk van de diesel treinen stoorde ons kinderen helemaal niet, behalve als die treinen eens niet op tijd reden. Om even voor zes uur ’s morgens kwam de eerste trein alleen aan, om de dienstregeling te starten. Was die trein op tijd dan sliep iedereen, behalve mijn vader als die dienst had, er gewoon doorheen.

De diesel dat is een ander verhaal

Epidemiologische studies hebben een verband aangetoond tussen verschillende niveaus van luchtverontreiniging en diverse gezondheidsaspecten, waaronder sterfte, verergering van astma, chronische bronchitis, infecties van de luchtwegen, ischemische hartziekten en beroerten.

Van de door de treinen veroorzaakte luchtverontreinigende stoffen vormen diesel uitlaatdeeltjes een belangrijk percentage van de deeltjes die worden uitgestoten.

Een paar gevolgen van blootstelling aan diesel zijn bijvoorbeeld irritatie van neus en ogen, veranderingen in de longfunctie, de ademhaling, hoofdpijn, vermoeidheid en misselijkheid. Chronische blootstelling wordt in verband gebracht met hoest, sputum productie en verminderingen van de longfunctie.

Het is zeker dat dergelijke effecten nog schadelijker zijn bij astmapatiënten en andere personen met een verminderde longfunctie. Dieseluitlaatgassen kunnen een belangrijke factor zijn die bijdraagt tot de huidige allergie-epidemie. Twee van de nu volwassen kinderen in het gezin hebben astma-achtige aandoeningen. Wonen langs het spoor gezondheid, het kan problemen veroorzaken.