Brandveiligheid

Een brand heeft vaak een grote impact. Ook als er geen mensenlevens mee gemoeid zijn, dan kan een brand voor een bedrijf vaak een onuitwisbare indruk tot gevolg hebben. Over het algemeen gaat 40 % van de bedrijven failliet als gevolg van de gevolgen van een vuurzee. Vaak heeft dat niets te maken met de schade, want bij een goede brand- en bedrijfsmiddelenverzekering wordt bijna alles vergoed.

De tijd die nodig is om de boel weer op orde te krijgen doet de meeste getroffen bedrijven de das om. Brandrisico’s kunnen daarom maar het beste, daar waar mogelijk, ingeperkt worden. Wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden worden uitgevoerd, dan is het helemaal zaak om zo goed mogelijk voorbereid te zijn.

Waarborgen

Hieronder wordt o.a. verstaan werkzaamheden zoals lassen, slijpen, solderen, verf afbranden. Er is extra risico als dit wordt uitgevoerd op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bijvoorbeeld een kruipruimte en op daken. Als je bent ingehuurd voor een externe klus, dan kun je er niet zo maar vanuit gaan dat de brandveiligheid gewaarborgd is.

Bovendien zijn niet alle kosten verzekerd. Zo zijn onvoorziene extra uitgaven niet meeverzekerd. Ook kun je negatieve aandacht krijgen in de pers of op de social media. Dit kan je bedrijf evengoed schade toebrengen.

Het is dus zaak om iemand in het bedrijf de brandveiligheid te laten coördineren. Het is altijd een goed idee om preventief externe hulp in te schakelen. Dit kun je het best doen door samen te werken met een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

SCIOS inspectie

Deze hebben een brandrisico preventie scope 10 . Hierdoor krijg je een goed inzicht in de risico’s die je loopt. Hierbij wordt het elektrisch materiaal beoordeeld op brandgevaarlijkheid. Dit kun je het beste laten samengaan met de uitvoering van een scope 8, waarbij de elektrische installatie wordt onderzocht ter bescherming van de werknemer.

De kans is dan ook vrij groot dat je verzekering dit als voorwaarde stelt. Daarnaast is het voor je eigen gemoedsrust altijd beter om ieder risico zoveel mogelijk in te perken. Geef dan bij het inhuren van externe werkers altijd relevante informatie door. Informeer over opgeslagen goederen, bouwconstructies door aan uitvoerders.

Zorg dat er voldoende brandblussers in het gebouw hangen en geef voorlichting aan je werknemers over  tijdig handelen bij brand. Controleer altijd op smeulende resten en hang brandalarmen op. Je kunt het beste van tevoren een stappenplan opstellen, zodat in geval van nood, het voor iedereen duidelijk is wat er moet gebeuren. Bewustwording is wat dat betreft de beste verzekering.