Wat is een SCIOS Scope 10 inspectie?

Je verzekeraar kan je voor jouw bedrijfsverzekering vragen naar het laten uitvoeren van NTA 8220 inspectie of een SCIOS Scope 10 inspectie. Wat wordt hier precies mee bedoelt en waarom zijn deze inspecties van belang? Dat lees je hier. Ook komt aan bod hoe de SCIOS Scope 10 inspectie zich tot een veiligheidsinspectie NEN3140 verhoudt.

SCIOS inspectie Scope 10

Niet zelden is een mankement aan een elektrische installatie de oorzaak van een brand. Om dit soort onveilige situaties voor te blijven wordt met een SCIOS Scope 10 inspectie inzicht verkregen in de brandrisico’s van elektrisch materieel. Elektrisch materieel is de verzamelnaam van elektrische installaties en de elektrische toestellen die hierop aangesloten zijn. Een SCIOS Scope 10 veiligheidsinspectie is een gestandaardiseerde inspectie die gebaseerd is op de Nederlands Technische Afspraak NTA 8220. De SCIOS Scope 10 inspectie is ontwikkeld in een samenwerking met de verzekeringsbranche, elektrotechnische brancheorganisaties en SCIOS.

Wie voert de veiligheidsinspectie uit?

Dit type inspectie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd inspecteur van een bedrijf dat SCIOS Scope 10-gecertificeerd is. Met dit specifieke certificaat wordt de deskundigheid van het inspectiebedrijf en van de inspecteurs op dit gebied aangegeven. SCIOS is de stichting die het kwaliteitssysteem met betrekking tot inspectie en onderhoud van technische installaties beheert en ontwikkelt. In de certificatieregeling van deze stichting zijn eisen gesteld aan de opleiding en ervaring van personen werkzaam bij inspectiebedrijven, net als aan de kwaliteit van inspectiebedrijven. De inspecteurs worden periodiek getoetst op vaardigheden en kennis door een certificatie-instelling.

Wat gebeurt er tijdens de inspectie?

Een SCIOS Scope 10-gecertificeerde inspecteur kan een elektrische installatie beoordelen op brandrisico. Inspecties bestaan uit verschillende facetten. Zo worden er verschillende beproevingen en metingen uitgevoerd. Daarnaast wordt de elektrische installatie visueel beoordeeld. Een thermografisch onderzoek maakt eveneens onderdeel uit van de SCIOS Scope 10 veiligheidsinspectie. Met dit laatste onderzoek worden warmteontwikkelingen in beeld gebracht die met het blote oog niet te zien zijn.

Hoe zit het met veiligheidsinspectie NEN3140?

Er zijn veiligheidsinspecties die NEN3140 als uitgangspunt hebben. Dit zijn inspecties waarbij SCIOS Scope 8 of Scope 9 aan de orde zijn. In deze scopes ligt de focus op het veilige gebruik van een elektrische installatie en het voorkomen van letselongevallen bij de gebruikers. Inspecties volgens SCIOS Scope 8 of SCIOS Scope 9 hebben dus een ander doel dan die van SCIOS Scope 10. SCIOS Scope 10 is aanvullend ontwikkeld en met specifiek oog op het brandrisico van elektrisch materieel en is geen vervanger van de NEN3140.